In 2005 vond in Zürich de conferentie “Who Cares Wins” plaats. Hier kwamen beleggers, consultants, vermogensbeheerders, onderzoeksanalisten, overheidsinstanties en regelgevers bijeen om de milieu-, sociale en bestuurlijke-waardedrijvers in vermogensbeheer en financieel onderzoek te verkennen. Dit was het moment dat het begrip ESG voor het eerst gebruikt werd.

Dit initiatief voor maatschappelijk verantwoord ondernemen werd gelanceerd door de Verenigde Naties en kende een recordjaar in 2021: naar schatting werd 120 miljard dollar in duurzame investeringen gestoken. In 2020 was dit ongeveer 51 miljoen dollar.

Dus, wat is ESG en waarom is het belangrijk voor uw bedrijf, hoe groot of klein ook?

Uitleg en de drie pijlers

ESG is een kader voor investeringen en goed bedrijfsbestuur. Bedrijven die een ESG-model aanhouden, meten, verbeteren en rapporteren hun impact op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur op vrijwel dezelfde manier als voor de financiële kant van hun bedrijf. Een veelvoorkomend synoniem voor ESG is duurzaamheid en wordt vaak door elkaar heen gebruikt.

ESG won tijdens de corona pandemie terrein bij beleidsmakers, regelgevers en beleggers omdat het een buffer biedt tegen toekomstige risico’s in een wereld die steeds instabieler lijkt te worden.

Elk van de drie ESG-pijlers heeft zijn eigen betekenis.

De milieupijler (Environmental) focust op het verbruik van hulpbronnen van het milieu en de risico’s die een bedrijf creëert voor ecosystemen, lucht, water en de gezondheid. Het kan gaan om de CO2-voetafdruk van uw bedrijf, afvalbeheer, naleving van milieuvoorschriften enz.

Het sociale aspect (Social) van ESG onderzoekt op een kwantitatieve manier de relaties van uw bedrijf met werknemers, leveranciers en klanten. Zo krijgt u inzicht in de risico’s op dit gebied en kunt u een positieve impact hebben. Het richt zich op maatschappelijke relaties en mensenrechten, gezondheid en veiligheid en alles wat te maken heeft met diversiteit en inclusie, inclusief gendergelijkheid. Politieke banden zijn uiteraard zeer belangrijk op dit gebied.

De bestuurspijler (Governance) verwijst naar het bestuur van uw bedrijf, d.w.z. besluitvorming en beleidsvorming, rechten en verantwoordelijkheden tussen belanghebbenden, raad van bestuur, aandeelhouders en managers. Het belang van de rol en samenstelling van het bestuur, de besluitvormingsprocessen en het doel van het bedrijf zelf is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen.

Toepassing op het MKB

ESG begon aanvankelijk met grote ondernemingen, maar nu beleggers meer willen investeren in bedrijven met hoge ESG-standaarden, komen ook kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) in beeld. Bovendien brengt een ontwikkeling richting ESG veel voordelen met zich mee voor bedrijven van alle soorten en maten, zoals het aantrekken en behouden van talent, het werven van consumenten/klanten, merkversterking en innovatie.

Geïnteresseerd en wilt u meer weten? Abonneer je nu en lees nu het laatste nieuws voor het midden- en kleinbedrijf over ESG en duurzaamheid.

Abonneren