De ‘ESG-trend’ is al een aantal jaar aan de gang en begint zo inmiddels een tegengeluid te krijgen. Zo verklaarde de Economist duurzaam beleggen tot een ‘kapot idee‘ en noemde de New York Times het een ‘scam‘. Duurzaam beleggen in ESG-fondsen blijkt namelijk niet zo groen te zijn; zo zijn ESG-scores willekeurig, wordt er geopereerd in secundaire marken en leveren ESG-beleggingen niet meer op. Wij zijn het hier roerend mee eens. ESG mag namelijk geen kapstok zijn om winsten te behalen zonder dat de onderliggende belofte ook daadwerkelijk ingelost wordt. ESG an sich, drie factoren voor het meten van duurzaamheid, is een waardevol concept mits het juist gemeten wordt. Wij leggen het u stap voor stap uit.

ESG

ESG is een samenvoeging van de woorden Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur) en zijn de drie belangrijkste aspecten als het gaat om het meten van duurzaamheid. De term vindt zijn oorsprong in de Triple bottom line, een raamwerk wat wij al eerder toegelicht hebben. De Triple bottom line stelt dat een bedrijf zijn belangen moet uitbalanceren en zich niet alleen op winst moet focussen. Later is dit geëvolueerd in ESG.

Omdat de drie aspecten bijna elk deel van een bedrijf beslaan, wordt het massaal door internationale organisaties gebruikt voor het meten van duurzaamheid. Daarom zijn ’s werelds meest gebruikte duurzaamheidsstandaarden van het Global Reporting Initiative (GRI) gebaseerd op ESG. Daarnaast zal het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) duurzaamheidswetgeving gemaakt door de Europese Commissie die per 2023 ingaat, ook hiervan uitgaan.

Environmental

Environmental, ook wel Milieu, meet in de eerste plaats hoe een bedrijf presteert op het gebied van milieu-uitdagingen. Voorbeelden zijn afval, CO2-uitstoot en andere broeikasgassen, klimaatverandering, water-, energie- en stroomverbruik, en ontbossing.

Social

Social, ook wel Maatschappij of Samenleving, meet in de tweede plaats hoe een bedrijf omgaat met mensen. Dit betreft niet alleen eigen werknemers, maar ook belanghebbenden en andere individuen of groepen die (in)direct te maken hebben met het bedrijf. Voorbeelden zijn diversiteit, gelijke kansen, werkomstandigheden, gezond- en veiligheid en transparante verkoop.

Governance

Governance, ook wel Bestuur, meet in de derde plaats hoe een bedrijf bestuurd wordt. Voorbeelden zijn beloningen, belasting, strategisch management, belangenbehartiging van stakeholders en corruptie en omkoping.

Belang voor uw bedrijf

Doordat ESG verankerd is in elk aspect van een bedrijf, is het een goede methode om duurzaamheid te meten. Dit besef wordt breed gedragen; klanten, werknemers, aandeelhouders, kredietverstrekkers en regelgevers eisen dat bedrijven nadenken over hun impact op het milieu, de samenleving. Hierdoor is ESG van cruciaal belang.

Daarnaast is ESG relevant voor het MKB en dus belangrijk voor u als ondernemer. Het meten van uw ESG-prestaties draagt allereerst  bij aan meer omzetgroei. Zo is bijna één derde van de Nederlandsers, ongeveer 61%, bereid meer te betalen voor duurzame diensten/producten.

Ten tweede heeft een bedrijf wat zijn ESG-prestaties meet wettelijke en juridische voordelen. Bedrijven met goede ESG-resultaten hebben namelijk meer vrijheid wat leidt tot een positief effect aan de klant- en werknemerszijde.

Ten derde heeft bezig zijn met ESG een positieve invloed op talentenwerving en de motivatie en productiviteit van medewerkers. 64% van de millennials overweegt bijvoorbeeld geen bedrijf dat niet maatschappelijk verantwoord is en geen duurzaamheidsbeleid heeft. Daarnaast creëert de invoer van een ESG-beleid een sterke bedrijfscultuur en maakt het werknemers trots op hun werkplek.

Meer weten over waarom ESG belangrijk is voor uw bedrijf? Lees dan onze blog ‘Belangrijk: Waarom ESG?’.

Hoe u kunt beginnen

Direct aan de slag met ESG hoeft niet lastig te zijn. Zo kunt u onderzoeken of uw bedrijf al iets doet op het gebied van elk van de bovengenoemde ESG-categorieen en voorbeelden.

Om een volledig beeld te krijgen op welke ESG-gebieden uw bedrijf al bijdraagt, kunt u het beste een nulmeting doen. Een nulmeting meet uw ESG-prestaties en maakt u bewust van de duurzaamheid van uw bedrijf.

Als u vervolgens weet wat uw uitgangspositie (nulmeting) is, weet u ook waar ruimte is voor verbetering. Het verbeteren van uw ESG-prestaties, ook wel verduurzaming, gaat met kleine stapjes. Hierbij is de vooruitgang belangrijker dan het tempo hiervan.

Tot slot kunt u communiceren over uw ESG-prestaties. Hierbij is het belangrijk dat, zoals in de inleiding van dit blog al vermeldt, u dit transparant en helder doet. ESG mag namelijk geen kapstok zijn om winsten te behalen zonder dat de onderliggende belofte ook daadwerkelijk ingelost wordt.

Ons duurzaamheidsplatform is gebaseerd op ESG en bovenstaande methode. We meten, verbeteren en communiceren samen met u over de duurzaamheid van uw bedrijf. Zo helpen we u niet alleen bij de start, maar ook bij de uitvoering!

 

Geïnteresseerd en wilt u meer weten? Abonneer je nu en lees nu het laatste nieuws voor het midden- en kleinbedrijf over ESG en duurzaamheid.

Abonneren