ESG is een van de technische termen die je veel zult tegenkomen wanneer je over duurzaamheid gaat rapporteren. Hieronder leggen we uit wat het inhoud, waarom het van belang is en hoe je het kunt meten.

ESG betekenis

ESG is een samenvoeging van de woorden Environmental, Social en Governance (Milieu, Maatschappij en Bestuur) en zijn de drie belangrijkste aspecten als het gaat om het meten van duurzaamheid. De term vindt zijn oorsprong in de Triple bottom line, een raamwerk wat wij al eerder toegelicht hebben. Hierin staat dat een bedrijf zich niet alleen op winst moet focussen, maar ook rekening moet houden met deze verschillende duurzaamheidsaspecten. Later is dit ESG geworden.

Environmental

Environmental, ook wel Milieu, meet in de eerste plaats hoe een bedrijf presteert op het gebied van milieu-uitdagingen. Voorbeelden zijn afval, CO2-uitstoot en andere broeikasgassen, klimaatverandering, water-, energie- en stroomverbruik, en ontbossing.

Social

Social, ook wel Maatschappij of Samenleving, meet in de tweede plaats hoe een bedrijf omgaat met mensen. Dit betreft niet alleen eigen werknemers, maar ook belanghebbenden en andere individuen of groepen die (in)direct te maken hebben met het bedrijf. Voorbeelden zijn diversiteit, gelijke kansen, werkomstandigheden, gezond- en veiligheid en transparante verkoop.

Governance

Governance, ook wel Bestuur, meet hoe een bedrijf bestuurd wordt. Voorbeelden zijn beloningen, belasting, strategisch management, belangenbehartiging van stakeholders en corruptie en omkoping.

Waarom is het belangrijk voor jouw bedrijf?

Regelgeving

ESG is wereldwijd dé manier om de duurzaamheid van jouw organisatie te meten. Omdat deze standaard wereldwijd al een tijd lang gebruikt wordt, is de meeste regelgeving hierop gebaseerd. Bijvoorbeeld de Global Reporting Initiative (GRI), de meest gebruikte duurzaamheidsstandaarden ter wereld,  maar ook nieuwe regelgeving Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) , die vanaf 2024 in werking zal treden, zal van deze standaarden uitgaan.

Aantrekkingskracht

Niet alleen eist de regelgeving over duurzaamheid dat je als bedrijf je ESG-duurzaamheid meet, ook de klant blijkt het erg belangrijk te vinden. Zo is bijna twee derde van de Nederlanders, ongeveer 61%, bereid meer te betalen voor duurzame diensten/producten.

Daarbij blijkt dat een goede score de aantrekkingskracht op nieuw talent vergroot. 64% van de millennials overweegt bijvoorbeeld geen bedrijf dat niet maatschappelijk verantwoord is en geen duurzaamheidsbeleid heeft. Daarnaast creëert de invoer van een ESG-beleid een sterke bedrijfscultuur en maakt het werknemers trots op hun werkplek.

Meer weten over waarom ESG belangrijk is voor uw bedrijf? Lees dan onze blog ‘Belangrijk: Waarom ESG?’.

Hoe kun je beginnen?

Direct aan de slag met ESG hoeft niet lastig te zijn. Zo kan je onderzoeken of jouw bedrijf al iets doet op het gebied van elk van de bovengenoemde ESG-categorieën en voorbeelden.

Om een volledig beeld te krijgen hoe jouw bedrijf op de verschillende ESG-gebieden scoort, kan je een nulmeting doen. Eevery kan hierbij helpen: we meten, verbeteren en communiceren samen over de duurzaamheid van jouw bedrijf. Zo helpen we je niet alleen bij de start, maar ook bij de uitvoering!

Geïnteresseerd en wilt u meer weten? Abonneer je nu en lees nu het laatste nieuws voor het midden- en kleinbedrijf over ESG en duurzaamheid.

Abonneren