Recent heeft de Europese Commissie de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) aangenomen. Dit maakt het duidelijk welke informatie bedrijven die onder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vallen, moeten gaan verstrekken. Dit is een belangrijke stap in de richting van transparantie en verantwoording op het gebied van duurzaamheid. Met de nieuwe ESRS kunnen we ons voorstellen dat u als ondernemer wellicht door de bomen het bos niet meer ziet. In deze blog gaan we in op de ESRS en hoe deze zich verhouden tot twee andere belangrijke duurzaamheidsrapportage standaarden: de International Sustainability Standards Board (IFRS) en de Global Reporting Initiative (GRI).

Wat zijn ESRS en waarom zijn ze belangrijk?

De ESRS zijn ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en bestaan uit twaalf standaarden verdeeld over vier categorieën:

  • Algemeen (General)
  • Milieu (Environmental)
  • Sociaal (Social)
  • Beleid (Governance)

Deze standaarden zijn bedoeld om bedrijven te helpen bij het rapporteren van hun duurzaamheidsinspanningen. Ze zijn vooral belangrijk omdat ze een uniform kader bieden voor het meten en rapporteren van duurzaamheidsprestaties. Dit is cruciaal voor het creëren van een level playing field in de markt en voor het vergroten van de transparantie.

Dubbele Materialiteit: Een Sleutelconcept

Een van de kernconcepten van de ESRS is ‘Dubbele Materialiteit‘. Dit betekent dat de standaarden niet alleen kijken naar de impact van het bedrijf op de omgeving (inside-out), maar ook naar hoe deze aspecten het bedrijf zelf kunnen beïnvloeden (outside-in). Bijvoorbeeld, als u een transportbedrijf heeft en u wilt uw CO2-uitstoot verminderen, dan kunt u met behulp van de ESRS uw uitstoot nauwkeurig meten. Vervolgens kunt u concrete stappen ondernemen, zoals het overstappen op elektrische vrachtwagens of het implementeren van een efficiënter logistiek systeem.

Hoe verhouden de ESRS zich tot IFRS en GRI?

IFRS

De IFRS is een set van internationale rapportagestandaarden die vooral gericht zijn op financiële materialiteit. Dit betekent dat ze voornamelijk zijn ontwikkeld voor investeerders en andere financiële stakeholders. Hoewel de IFRS en ESRS zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, zijn er belangrijke verschillen. Een daarvan is dat de IFRS zich voornamelijk richt op financiële aspecten, terwijl de ESRS een breder scala aan duurzaamheidsaspecten behandelt.

GRI

Net als de ESRS, richt de GRI zich op een breder scala aan duurzaamheidsaspecten. De GRI en ESRS zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, vooral als het gaat om het concept van impact materialiteit.

Wat betekent dit voor u als ondernemer?

Hoewel het MKB nog niet onder de CSRD valt, is het goed om te weten dat u vragen kunt krijgen vanuit uw waardeketen die betrekking hebben op de ESRS. Als u al rapporteert volgens een van deze standaarden, is de kans groot dat deze informatie ook onder een andere standaard valt. Daarnaast wordt er door de EFRAG momenteel gewerkt aan een versie van de ESRS afgestemd op het MKB.

Hoe kan Eevery u helpen?

Bij Eevery is de GRI al volledig in ons platform geïntegreerd. Door de nauwe samenwerking tussen de EFRAG en GRI kan ons platform u dus ook al een heel eind op weg helpen met rapporteren onder de ESRS. We werken momenteel aan de integratie van de ESRS in ons platform en zullen daarbij ook de mapping tussen de ESRS en GRI meenemen.