Bent u geïnteresseerd in het verduurzamen van uw bedrijf, maar weet u niet waar te beginnen? Het berekenen van uw CO2-uitstootis een belangrijk onderdeel van verduurzaming en daarnaast een populair onderwerp, zowel voor individuen als bedrijven. Maar hoe berekent, en niet te vergeten, vermindert u deze? Het begint allemaal met het meten. Wij kunnen u hierbij helpen en leggen u graag uit hoe u dit kunt doen!

CO2-reductie is ook voor u als ondernemer

Het meten en verminderen van CO2-uitstoot wordt ook in MKB-land een steeds belangrijker begrip. Een manier om deze in kaart te brengen is aan de hand van een CO2-voetafdruk (CO2-footprint). Dit omschrijft de impact die bedrijf of individu heeft op de aarde aan de hand van zijn of haar CO2-emissie. Als bedrijf heeft u een grotere CO2-voetafdruk dan een individu, wat een uitgelezen kans biedt om impact te maken. 

Ook is er steeds meer sprake van naderende wet- en regelgeving. Zo stelt het Klimaatakkoord– dat sinds 2020 geldt- dat alle Europese landen hun uitstoot met minimaal 40% verminderd hebben in 2040. Een groot deel van de CO2-footprint komt vanuit bedrijven. Wereldwijd is het MKB goed voor 90% van het bedrijfsleven. Hieruit kan dus geconcludeerd worden dat het MKB een aanzienlijke rol heeft op het gebied van CO2-emissie en dus ook vermindering.

Daarnaast zorgt CO2-reductie niet alleen voor het tegengaan van klimaatverandering, maar vermindert het ook meteen de kosten van uw bedrijf. Zo zal bijvoorbeeld uw energierekening merkbaar verlagen. Ook kunnen bedrijven in aanmerking komen voor subsidies vanuit de overheid. Meer voordelen van CO2-voetafdruk in kaart brengen kunt u in deze blog lezen.

Het verminderen van uw CO2-uitstoot kan een uitdaging lijken, maar gelukkig hoeft het niet allemaal in één keer te gebeuren. Een CO2-meting is een goede eerste stap, omdat het u een objectief vertrekpunt biedt voor vermindering.

Aan de slag

Ons platform biedt een CO2 Calculator waarmee u binnen 60 minuten uw voetafdruk in kaart brengt. Ook laat de tool de verdeling van de uitstoot per bedrijfscategorie en relevante, kwantificeerbare KPI’s zien. Deze resultaten kunt u gebruiken om uw CO2-reductieplan op te stellen en reductiedoelstellingen te bepalen. Hierdoor bespaart u tijd en geld.

Co2-Calculator-Duurzaamheidsplatform-Co2-Uitstoot-Berekenen-Co2Meting-Duurzaamheidsmeting-Co2-Co2-Uitstoot-Mkb-Co2Verminderen-Mkb-EeveryDe CO2 Calculator maakt gebruik van activiteitsdata, de nieuwste emissiefactoren, wetenschappelijke publicaties, internationale statistieken en interne empirisch vastgestelde waarden om de CO2-uitstoot van uw bedrijf te berekenen en kwantificeren.

De rekentool houdt ook rekening met relevante activiteiten, materialen en energiestromen die direct of indirect in uw bedrijf worden gegenereerd. Bovendien worden de broeikasgasemissies berekend die tijdens de gehele levenscyclus van activiteiten en middelen worden gegenereerd. Mocht u niet alle benodigde informatie bij de hand hebben, dan is dat geen probleem. U kunt uw CO2-voetafdruk ook berekenen op basis van wetenschappelijke schattingen. Dit neemt ongeveer 15 minuten in beslag.

Duurzaamheid en de CO2-voetafdruk is een traject en veel bedrijven zijn nog maar net begonnen. Het is dan ook begrijpelijk als de resultaten van uw eerste CO2-meting niet direct excellent zijn. U hoeft dit echter niet als een probleem te zien; iedere ondernemer moet ergens beginnen en het gaat meer om de ontwikkeling, dan om het punt waar u start. Daarnaast loopt een bedrijf dat al begonnen is met CO2-reductie en verduurzaming een stapje voor op concurrenten die dat nog niet zijn.

Voordelen

De CO2 Calculator van Eevery kent vele voordelen:

  • KPI’s voor CO2-voetafdruk
  • CO2-compensatie en -offsetting
  • Voortgang in de loop van de tijd
  • Uitstoot per categorie, zoals energie, mobiliteit, consumptie, materialen en afval.

De volgende stap(pen)

Nu u uw CO2-voetafdruk weet kunt u ook aan de slag met het verminderen hiervan. Dit kan op verschillende manieren. Denk hierbij aan het verminderen van uw energieverbruik of het scheiden van afval. De effectiviteit van die manieren hangen af per bedrijf.

Naast uw CO2-emissie verminderen, kunt u ook overwegen deze te compenseren, ook wel offsetting genoemd. U compenseert de effecten van uw CO2-uitstoot. Deze techniek kan worden ingezet in het geval dat het volledig uitsluiten van uitstoot (nog) niet mogelijk is.

Er zijn verschillende projecten en initiatieven omtrent CO2-compensatie, zoals het aanplanten van bossen of bijdragen aan de transitie van schadelijke activiteiten naar milieuvriendelijke alternatieven. Onze Ecosysteem partners, Myclimate en Regreener, zijn goede voorbeelden van bedrijven die dit toegankelijk maken. Zo bieden ze offset-abonnementen of eenmalige betalingen aan op basis van de uitstoot van uw bedrijf. Het compenseren van uw CO2-uitstoot is echter niet zonder risico en vraagt transparantie en duidelijkheid.

Nieuwsgierig naar hoe u niet alleen uw CO2-footprint kunt berekenen en verminderen, maar ook andere onderwerpen binnen duurzaam ondernemen kunt meten, verbeteren en communiceren? Abonneer u nu en lees het laatste nieuws voor het midden- en kleinbedrijf. 

Abonneren