Het verminderen van de CO2-uitstoot gaat hand in hand met verduurzaming en is zeker de laatste tijd een populair onderwerp. Daarnaast stoot iedereen- als individu en als bedrijf- CO2 uit. Dit wordt ook wel een CO2-voetafdruk of CO2-footprint genoemd. Omdat de voetafdruk van bedrijven groter is dan van het individu, is dit ook een uitgelezen kans om impact te maken! Dit is specifiek van toepassing op u als ondernemer omdat verduurzaming heel relevant is voor het MKB. Wat is de CO2-uitstoot van uw bedrijf? Hoe kunt u die berekenen? En hoe vermindert u die vervolgens? Wij leggen het u uit!

CO2-uitstoot

CO2 is een broeikasgas, koolstofdioxide, wat is vrijgekomen in de atmosfeer. De atmosfeer bevat van nature al CO2 die de warmte absorbeert. In feite is CO2 een isolatieplaat om de atmosfeer heen die warmte binnenhoudt, zoals bijvoorbeeld isolatieplaten in huis. Als de atmosfeer meer CO2 bevat, absorbeert het meer warmte en warmt de aarde op. CO2-uitstoot zorgt dus voor opwarming van het klimaat. Naast CO2, het meest voorkomende broeikasgas, zijn er nog andere broeikasgassen, zoals methaan (CH4) en stikstofdioxide (NO2).

Een CO2-voetafdruk (CO2-footprint), omvat de impact die een individu of bedrijf heeft op de aarde door de uitstoot die het genereert. Belangrijk hierbij is dat het niet alleen CO2 betreft, maar alle broeikasgassen. Daarnaast kijkt een CO2-voetafdruk niet alleen naar de directe uitstoot, maar ook uitstoot die indirect veroorzaakt wordt.

CO2-uitstoot berekenen

Het berekenen van de CO2-uitstoot van uw bedrijf kan een ingewikkelde kwestie zijn waar veel bij komt kijken. Welke aspecten, zoals elektriciteitsverbruik, verwarming, vervoer, consumpties en zakelijk reizen, neemt u bijvoorbeeld mee in uw berekening? Naar welke scope (hoe direct bent u verantwoordelijk voor de uitstoot) kijkt u?

Gelukkig biedt ons platform de oplossing; Eevery’s CO2 Calculator berekent de relevante CO2-uitstoot van uw bedrijf en maakt aan de hand van uw gegevens een bijbehorende CO2-footprint (voetafdruk). De berekende uitstoot is gebaseerd op actuele emissiefactoren, wetenschappelijke publicaties, internationale statistieken en wetenschappelijke schattingen. Uw CO2-uitstoot wordt volledig in kaart gebracht; Er wordt niet alleen rekening gehouden met het energieverbruik, het woon-werkverkeer en de aangekochte materialen, maar ook met de consumpties en het afval.

De CO2 Calculator houdt ook rekening met de relevante activiteiten, materialen en energiestromen die direct of indirect in uw bedrijf worden gegenereerd. Daarnaast worden de broeikasgasemissies berekend die door activiteiten en het gebruik van middelen worden gegenereerd gedurende hun gehele levenscyclus. Niet alle benodigde informatie bij de hand? Dat is geen probleem. U kunt ook uw CO2-uitstoot berekenen op basis van wetenschappelijke schattingen. Dit duurt ongeveer een half uur.

CO2-uitstoot verminderen

Als u eenmaal weet hoeveel CO2 uw bedrijf uitstoot, kunt u beginnen met het verminderen van uw voetafdruk. Het terugbrengen van uw uitstoot kan op veel manieren en is voor ieder bedrijf uniek. Ons duurzaamheidsplatform biedt relevante en impactvolle adviezen waarmee u uw CO2-voetafdruk verder kunt verkleinen. Nu al beginnen? Hieronder enkele denkrichtingen:

  • Mobiliteit: Reizen uw werknemers met het OV, de (electrische) auto of werken ze vanuit huis?
  • Energie: Wat is uw energieverbruik? Kunt u dit verminderen?
  • Afval: Hoeveel afval produceert uw bedrijf? Scheidt u uw afval?
  • Materialen: Worden uw verpakkingen van duurzame materialen gemaakt?

CO2-uitstoot compenseren

Naast het verminderen van de CO2-uitstoot van uw bedrijf kunt u ook een deel van uw uitstoot compenseren. Compensatie, ook wel offsetting genoemd, is de vermindering van uitstoot van broeikasgassen ter compensatie van elders veroorzaakte uitstoot. In feite is het het compenseren van uitstoot om zo een netto klimaatvoordeel over te brengen van de ene partij naar de andere. Omdat broeikasgassen wereldwijd in dezelfde atmosfeer terecht komen, maakt het niet uit waar ze precies worden verminderd. Vanuit het oogpunt van klimaatverandering zijn de effecten hetzelfde: Een bedrijf vermindert zelf zijn uitstoot, of het maakt het verminderen van de uitstoot ergens anders ter wereld mogelijk.

Projecten die compensatie mogelijk maken zijn: Klimaatvriendelijke verwarming, vervoer op zonne-energie, behoud en bescherming van (regen)bossen, zuiveringsinstallaties voor schoon drinkwater en de recycling van plastic. Er zijn veel bedrijven die zulke projecten organiseren en daarmee hun klanten in staat stellen hun uitstoot te compenseren. Zij bieden offset abonnementen of eenmalige betalingen aan op basis van de uitstoot van uw bedrijf, zoals onze partners Myclimate en Regreener.

Meer tips over duurzaamheid en duurzaam ondernemen? Abonneer u nu en lees nu het laatste nieuws voor het midden- en kleinbedrijf over ESG en duurzaamheid.

Abonneren