Het is inmiddels al lang bekend dat duurzaamheid een enorme rol gaat spelen in de toekomst binnen vrijwel elke verstandige onderneming. Al komt de motivatie voor verduurzaming voort uit de vraag van consumenten, de eisen van financiële marktpartijen of de wensen van opdrachtgevers: veel ondernemers beginnen het belang van duurzaamheid in te zien. Met de introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) wordt de noodzaak voor een complete aanpak van duurzaamheid in bedrijven nog meer benadrukt. Toch wordt onder duurzaamheid vaak alleen het klimaat en milieu verstaan, en worden de overige onderdelen van duurzaamheid simpelweg genegeerd. Dit roept de volgende vraag op: waarom is CSRD meer dan alleen klimaat?

Om de integratie van alle CSRD-aspecten te benadrukken, moeten we als eerst naar het belang van de individuele CSRD-aspecten kijken.

CSRD-aspect: Milieu

Csrd-Rapportage-Milieu-Esg-EnvironmentalWanneer mensen aan duurzaamheid denken, dan gaan hun gedachten vaak als eerste naar klimaat en milieu. Dit is ook logisch als u kijkt naar de essentie van duurzaam leven, wat vaak een referentie is naar het ‘lang meegaan’ van de aarde. Het doel is dat de natuurlijke bronnen van de aarde niet worden uitgeput en dat de wereld dus ook voor toekomstige generaties bewoonbaar blijft. Dit verwijst natuurlijk ook vooral naar het milieu.

Milieuaspecten binnen de CSRD omvatten echter meer dan alleen CO2-uitstoot of het gebruik van hernieuwbare bronnen. Ze betreffen het hele ecosysteem waarbinnen een bedrijf opereert. Denk hierbij aan watergebruik, afvalmanagement, luchtvervuiling, bodemdegradatie en het behoud van biodiversiteit. Het gaat om het creëren van een balans waarin de natuurlijke hulpbronnen niet sneller worden verbruikt dan dat ze zich kunnen herstellen.

Neem bijvoorbeeld Nederland, een land dat wereldwijd bekend staat om zijn watermanagement. Nederlandse bedrijven zoals de waterschappen zijn pioniers in het ontwikkelen van duurzame waterzuiveringstechnieken die niet alleen de kwaliteit van het water verbeteren, maar ook bijdragen aan het herstel van lokale ecosystemen. Dit toont aan dat milieu-innovatie hand in hand kan gaan met economische ontwikkeling en dat de principes van CSRD kunnen leiden tot zowel milieubescherming als bedrijfsgroei door duurzame marketing.

CSRD-aspect: Sociaal beleid

Csrd-Rapportage-Social-Sociaal-Samenleving-Esg

Al hoewel het milieu vaak als eerste wordt aangekaart binnen de duurzaamheid strategie van een bedrijf komt sociaal ondernemerschap ook steeds meer op als prominent onderwerp. Het sociale aspect van CSRD benadrukt het belang van eerlijke arbeidsomstandigheden, diversiteit, inclusie en investeren in lokale gemeenschappen. In Nederland zien we een groeiend aantal bedrijven dat een diversiteitsbeleid implementeert om een brede variëteit aan perspectieven en achtergronden in hun teams te waarborgen. Zo zijn er Nederlandse ondernemingen die diversiteitstrainingen aanbieden, carrièrekansen creëren voor ondervertegenwoordigde groepen en samenwerkingen aangaan met organisaties die zich inzetten voor gelijkheid.

De sociale pijler binnen CSRD-rapportage is cruciaal omdat het bedrijven aanspoort om verantwoordelijkheid te nemen voor hun sociale impact. Door transparant te zijn over hun praktijken, erkennen bedrijven het belang van een positieve bijdrage aan de maatschappij. Dit versterkt niet alleen hun reputatie, maar bevordert ook een inclusieve samenleving waarin iedereen kan deelnemen en bijdragen.

CSRD-aspect: Bestuur en beleid

Bestuur en beleid, de ‘G’ in ESG (Environmental, Social, Governance), is de ruggengraat van CSRD. Het waarborgt dat bedrijven transparant, ethisch en verantwoordelijk handelen. In Nederland zien we dit bijvoorbeeld terug in de strikte naleving van anti-corruptiebeleid en in het hanteren van heldere, eerlijke processen voor bestuursbenoemingen. Goed bestuur leidt tot duurzame besluitvorming die alle stakeholders ten goede komt. Binnen CSRD is het belangrijk omdat het vertrouwen schept bij investeerders, klanten en de samenleving als geheel. Dit vertrouwen is essentieel voor het aantrekken van kapitaal en het behouden van een goede bedrijfsreputatie.

CSRD-integratie

Om tot een compleet duurzaamheidsbeleid te komen, is het belangrijk om te realiseren dat de CSRD-rapportage meer is dan alleen een milieurichtlijn. Deze ESG-regelgeving wordt juist beschouwd als een uitgebreide benadering van duurzaamheid zodat bedrijven volledige verantwoordelijkheid nemen over hun impact op milieu, sociaal en beleidsaspecten. In een wereld waar de gevolgen van klimaatverandering steeds evidenter worden, is het minstens net zo belangrijk om ook de nadruk te leggen op de sociale en bestuurlijke kwesties. Dit is besluit is des te meer begrijpelijker met de wetenschap dat andere duurzaamheid thema’s materiaal zijn voor verschillende bedrijven zijn. Waar een internationale chemicaliënproducent al snel moet letten op klimaat- en sociale vraagstukken, is goed ondernemerschap al snel belangrijk voor een klein familiebedrijf.

Hoe Eevery u kan helpen

Eevery heeft precies om deze reden haar online platform gelanceerd. Hiermee kunt u op een gegronde, objectieve manier inzicht krijgen in hoe duurzaam uw bedrijf is op alle aspecten van duurzaamheid. Het platform opereert vanuit dezelfde optiek van de CSRD, wat betekent dat als eerst de relevante duurzaamheidthema’s worden geïdentificeerd bij alle aspecten van duurzaamheid. Zo kunt u aan de slag met verduurzaming op een overzichtelijke manier.

Abonneren