5 tips voor effectief afvalbeheer

Afval wordt door het United Nations Environment Programme (UNEP) gedefinieerd als alles waarvan de houder zich ontdoet, van plan is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Afvalbeheer verwijst naar de processen en acties die nodig zijn om afval te verwerken vanaf het begin tot de definitieve vernietiging ervan. Het belang van afvalbeheer wordt benadrukt…

Lees meer