Met het 2024 in zicht, wordt het MKB geconfronteerd nieuwe wetten en wijzigingen. Deze wijzigingen, waaronder de wet op zwerfafval, aanpassingen in de energie-investeringsaftrek, en de invoering van een uniform minimumloon per uur, zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor de manier waarop bedrijven opereren in 2024. Voor het MKB kan het lastig zijn om gelijke tred te houden, gezien de drukke agenda’s en beperkte middelen. Daarom nemen we de tijd om de belangrijke nieuwe wetten en regels met u te bespreken zodat u begrijpt hoe ze van invloed kunnen zijn op uw bedrijf.

Duurzaamheid bij het groot bedrijf en de CSRD

Allereerst is het belangrijk om de aanstaande Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) te benoemen. Het CSRD zorgt er voor dat steeds meer bedrijven moeten gaan rapporteren over hun duurzaamheid. Het zijn met name de grotere bedrijven die per 2024 onder deze wetgeving vallen. Alhoewel de wetgeving niet direct van toepassing is op het MKB, zijn er wel indirecte gevolgen. CSRD-plichtige bedrijven moeten namelijk ook naar hun waardeketen kijken, iets waar veel MKB-bedrijven zich in bevinden. U doet er dus goed aan om een begin te maken met CSRD, ook al ben u niet direct tot rapportage verplicht.

Naast de CSRD zijn er een reeks wetten per 2024 direct van toepassing op het MKB. Hieronder een overzicht- gecategoriseerd per ESG (Environmental, Social, Governance) onderwerp:

Milieu (Environmental) Gerelateerde Wetten

  1. Zwerfafval opruimen rond het bedrijf: Gemeenten moeten voor 2032 regels hebben opgesteld voor zwerfafval. Tot die tijd worden bedrijven verplicht zwerfafval in een straal van 25 meter rond het bedrijf op te ruimen. Hierbij gaat het om afval van producten die het bedrijf zelf verkoopt.
  2. Verbod op plastic bestek en wegwerpservies in horeca: Sinds 1 juli 2023 moeten ondernemers een meerprijs vragen voor plastic servies voor onderweg (afhalen en bezorgen). Vanaf 1 januari 2024 mogen horecabedrijven ook geen wegwerpbekers en -bakjes met plastic erin meer aanbieden aan hun gasten die ter plaatse eten of drinken. Bedrijven die niet zonder kunnen, kunnen een vrijstelling aanvragen.
  3. Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog (wordt verwacht): In 2023 werd de reiskostenvergoeding verhoogd naar 21 cent per kilometer. In 2024 stijgt de maximaal onbelaste reiskostenvergoeding naar 23 cent per kilometer.
  4. Vereenvoudiging belastingvrij OV-kaart aanbieden (wordt verwacht): Het moet makkelijker worden een OV-abonnement aan te bieden aan werknemers. De bestaande regeling wordt vervangen door een specifieke vrijstelling voor openbaarvervoerabonnementen. Er is ook geen loonheffing meer verschuldigd over het abonnement. Een voorwaarde is echter dat de werknemer de OV-kaart (gedeeltelijk) voor zakelijke doeleinden gebruikt.
  5. Energie-investeringsaftrek omlaag (wordt verwacht): De Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlengd tot en met 31 december 2028, maar het tarief van de aftrek gaat omlaag: van 45,5% naar 40%.

Wetten van Sociale (Social) Aard

  1. Buitenlandse werknemers: Het belastingvrij vergoeden van extra kosten die uw werknemers maken bij verhuizing naar Nederland wordt beperkt. Voor meer uitleg verwijzen wij u naar het ondernemersplein van de KVK.
  2. Rapportage over verkeer bij 100 of meer werknemers (per 1 juli 2024): Bedrijven met 100 of meer werknemers moeten jaarlijks rapporteren over zakelijk-  en woon-werkverkeer, met details zoals het aantal gereisde autokilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Het doel is om CO2-uitstoot te verminderen door minder kilometers te maken of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer. U hoeft geen verslag uit te brengen over de echte uitstoot van uitlaatgassen.

Bestuurlijke (Governance) Wetten

  1. Invoering minimumloon per uur: Het minimumloon wordt per uur vastgesteld, in plaats van het minimumloon per maand. Het minimumloon stijgt gemiddeld met 3,75%, met de grootste impact op werknemers met een 36-urige werkweek.
  2. Pensioenopbouw vanaf 18 jaar: Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw verlaagd naar 18 jaar. Werkgevers moeten mogelijk ook voor jongere medewerkers pensioenpremie afdragen, wat leidt tot een stijging van de loonkosten.
  3. MKB-winstvrijstelling voor kleine en middelgrote ondernemingen omlaag (wordt verwacht): Ondernemers voor de inkomstenbelasting moeten meer belasting betalen over hun winst.

Eevery biedt een platform dat gekalibreerd is aan de laatste wet- en regelgeving op het gebied van ESG en fungeert als leidraad voor MKB-bedrijven. Met onze oplossing kunnen ondernemers verduurzamen, erop gerust dat dit volgens de laatste wet- en regelgeving gaat. Als u meer wilt weten over de aankomende wet- en regelgeving op het gebied van ESG voor het midden- en kleinbedrijf, abonneer u dan nu en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.

Abonneren