Het duurzaamheidslandschap is groot en vaak ongrijpbaar. Het kent namelijk vele begrippen, raamwerken, standaarden en wet- en regelgeving. Hoe moet het bedrijfsleven hier chocola van maken? Wij leggen u stap voor stap uit. Deze blog: Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Betekenis

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat uw bedrijf zaken doet op een manier die maatschappelijk verantwoord is. Dit is echter een breed begrip en loopt risico om op verschillende manieren geïnterpreteerd te worden. De definitie van duurzaam ondernemen kan namelijk per persoon en bedrijf verschillen.

Een betere benadering is de Triple bottom line (TBL of 3BL). De Triple bottom line is van oudsher een accounting raamwerk. Het beschrijft de situatie waarin een bedrijf de belangen op het gebied van economie, milieu en sociale verantwoordelijkheid uitbalanceert. Deze drie aspecten moeten dus in evenwicht met elkaar zijn om optimale bedrijfsresultaten te behalen. Hier eerlijk over communiceren is ook een belangrijk onderdeel van MVO.

Duurzaam ondernemen betekent dus dat u een balans probeert te vinden tussen winst, het milieu en de mens.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: waarom?

Het brengt vele voordelen met zich mee. Zo is het bijvoorbeeld niet alleen goed voor het milieu en de samenleving, maar ook voor het bedrijf zelf. Meer dan één derde van de consumenten is bereid meer te betalen voor duurzame diensten/producten. Het draagt dus bij aan omzetgroei.

Ook levert het kostenbesparingen op. Tot slot laten grote ondernemingen inkoop- en samenwerkingsbeslissingen onder andere afhangen van duurzaamheid. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt is dus toekomstbestendig.

Naast de voordelen voor uw bedrijf, zijn er andere aspecten die het aantrekkelijk maken. Zo zijn er subsidies en leningen van de Nederlandse Overheid voor bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook wordt er naderende Europese wetgeving verwacht in 2023 die duurzaam ondernemen minder vrijblijvend maken. Een voorbeeld hiervan is het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die het concept van Dubbele Materialiteit introduceert.

Een begin maken

Direct aan de slag met verantwoord ondernemen hoeft niet lastig te zijn. U kunt al een begin maken door te kijken hoe u de TBL balans kunt verbeteren. Zo kunt u kijken naar uw energieverbruik, afvalverwerking en inkoop van producten. Ook kunt u een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren, thuiswerken en een gezonde levensstijl stimuleren.

Verder kunt u ook een MVO-beleid opstellen en implementeren. Zo’n beleid is een samenvatting van de doelen van uw bedrijf op het gebied van duurzaam ondernemen. Ook bevat het concrete actiepunten die meetbaar zijn. Het beleid beslaat alle drie de aspecten, dus winst, milieu en de mens.

Meer informatie

Naast ons eigen duurzaamheidsplatform zijn er vele ander instanties die informatie delen over MVO. Zo heeft de Overheid in samenwerking met de KVK het Ondernemersplein voor Duurzaam ondernemen opgericht. Ook is er veel informatie te vinden op de website van de Rijksoverheid. Geïnteresseerd in wat andere bedrijven doen? De Transparantiebenchmark  is een onderzoek van de Rijksoverheid in 500 verslagen van bedrijven over hun MVO-activiteiten. Het bedrijf dat het hoogste eindigt krijgt een prijs.

 

Meer tips over duurzaamheid en duurzaam ondernemen? Abonneer u nu en lees nu het laatste nieuws voor het midden- en kleinbedrijf over ESG en duurzaamheid.

Abonneren