Voor 2030 wil Nederland 55% minder CO2 uitstoten om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Om dit te bewerkstelligen heeft de overheid in 2019 de energiebesparingsplicht ingevoerd. Deze plicht geldt voorlopig voor de middelgrote ondernemers. Dit zijn bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh, 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Het is echter een kwestie van tijd voordat ook de kleinere ondernemer geconfronteerd wordt met maatregelen. Zo wordt per 2023 de energiebesparingsplicht verbreed en moeten kantoorruimtes van minimaal 100 m2 een verplicht energielabel C hebben. Bij het ontbreken hiervan riskeert u een boete die kan oplopen tot €81.000,-

Lees in dit artikel wat u nu al kunt doen.

Definities

De energiebesparingsplicht eist dat bedrijven en instellingen alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uitvoeren.

Onder energiebesparing wordt het voorkomen of het verminderen van het energieverbruik (kWh elektriciteit en/of m3 aardgas) verstaan. Denk hierbij aan energiebesparende technieken, zoals isolatie of LEDverlichting. Het toepassen van hernieuwbare energie (zonne- of windenergie) valt hier niet onder. Dit vermindert immers niet uw energieverbruik en is niet energiebesparend.

Wat kan ik nu doen?

Verwarming

Installeer slimme timers en thermostaten. Uw verwarmingskosten nemen namelijk met 8% toe voor elke °C stijging. Stel uw timers dusdanig in dat ze rekening houden met feestdagen, kantooruren en weekenden. Houd deuren daarnaast zo veel mogelijk dicht en dicht tochtplekken af. Ook kunt u ruimten met veel activiteit, zoals gangen, lunchruimten en opslagplekken instellen op lager dan 19°C.

Verlichting

Uw elektriciteitsverbruik kan tot 40% bestaan uit verlichting. Met een paar kleine veranderingen kunt u dit aanzienlijk verminderen. Gebruik bijvoorbeeld LEDlampen. Deze gaan langer mee en verbruiken tot 5 keer minder stroom dan halogeenlampen. Vergeet hierbij niet de exit signalisatie.
Ook kunt u tijds- en bewegingsschakelaars instellen die de lichten buiten werkuren of in lege ruimten uitschakelen.

Materiaal

Bijna de helft van de bedrijfselektriciteit wordt gebruikt buiten kantooruren.
Schakel bijvoorbeeld alle gemeenschappelijke apparatuur aan het einde van de werkdag uit, of plaats een tijdsschakelaar.
Stel daarnaast bij zoveel mogelijk apparaten een slaapstand in. Deze wordt actief na een paar minuten van inactiviteit en is vooral effectief bij printers en kopieerapparaten.

Medewerkers

Betrek uw medewerkers bij de veranderingen die u wilt doorvoeren en maak hen bewust van de voordelen die het oplevert. Energiebesparing is namelijk niet alleen goed voor uw bedrijf, maar ook voor het milieu en de gezondheid van uw werknemers.
Zo kan u een medewerkersteam opzetten wat verantwoordelijk is voor de energiebesparing. Ook kunt u uw medewerkers om ideeën en input vragen tijdens een brainstorm sessie of via een vragenlijst. Tot slot is instemming van uw hogere management van cruciaal belang.

Wat kan ik nog meer doen?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) opgesteld. Dit zijn lijsten die zijn samengesteld voor 19 bedrijfstakken en bevatten energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Het is een handig hulpmiddel wat u kunt gebruiken om te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Geïnteresseerd en wilt u meer weten? Abonneer je nu en lees nu het laatste nieuws voor het midden- en kleinbedrijf over ESG en duurzaamheid.

Abonneren